UNFPA
Share
Desktop image

Aşak geç

COVID-19

Bu sahypada COVID-19 baradaky köp soraglaryňyza jogaplary, şol sanda öňüni alyş, sanjym, saglygyňyz dikeldiş, göwrelilik we çaga dogrumy wagtyndaky COVID-19, hem-de pandemiýa döwründäki ýaşlaryň roly baradaky maglumatlary tapyp bilersiňiz.