UNFPA
Share
Desktop image

Aşak geç

Ýaşlyk platformasy barada

Ýaşlyk platformasyna hoş geldiňiz! Bu ýerde ösüp gelýän bedeniňiz, saglygyňyz we gatnaşyklaryňyz barada faktlary we maslahatlary tapyp bilersiňiz. Platformada ýetginjekler we ýaş oglanlar hem-de gyzlar üçin özgerýän beden, emosional saglyk, gender deňligi, jynsy we reproduktiw saglyk barada makalalar jemlenen.

Şeýle hem ene-atalar üçin aýratyn bölümimiz we Türkmenistanyň orta mekdeplerinde ýaşaýyş durmuş esaslary sapagyň çäginde reproduktiw saglyk hem-de gender deňligi mowzuklary okadýan mugallymlar üçin maglumatlarymyz bar. Makalalaryň ählisi faktlara esaslanýar we saglyk hünärmeni tarapyndan tassyklanan. 

Platforma üç rubrika bölünýär: “Meniň bedenim”, “Meniň gatnaşyklarym”, “Meniň başarnyklarym”. Her rubrika dürli degişli temalara bölünen. Dostlaryňyz we joralaryňyz bilen ssylkamyzy paýlaşmagy unutmäň! Sagdyn boluň. Dogry maglumatlara eýe boluň.

Dowamy Ýap

Meňzeş Kampanýalar