IŇ TÄZE
Banner with diverse group of people and a sign above that says "World population day"
Täzelikler
Dünýä ilatynyň 8 milliard belligine ýakynlaşmagy bilen, UNFPA bu sebitdäki ýurtlaryň şahsyýetler, jemgyýetler we ykdysadyýetler üçin bolup biljek ýaramaz täsirleri azaltmak we çalt demografiki üýtgeşmeler dünýäsinde gülläp ösmek üçin edilip bilinjek 8 zady hödürleýär.
Täzelikler
Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary derejeli bilermenleriniň wekiliýeti şu hepde Türkmenistan hökümetiniň 2022-nji ýyldaky ilat we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwyna taýýarlyk görmek üçin Türkmenistana bardy.
Fact Sheet
2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmek boýunça esasy maglumatlar

Teklipleri bermek üçin ýüz tutmalar