IŇ TÄZE
zags_training_asgabat_14-11-2022
Press Release
Şu gün UNFPA-nyň Türkmenistandaky bölümi we USAID-iň Dolandyryşy goldamak maksatnamasy Türkmenistanyň raýat hasaba alyş bölümleri (CRO) üçin iki günlük tälimçiler üçin (TOT) trening sapaklaryna başlady.
Banner with diverse group of people and a sign above that says "World population day"
Täzelikler
Dünýä ilatynyň 8 milliard belligine ýakynlaşmagy bilen, UNFPA bu sebitdäki ýurtlaryň şahsyýetler, jemgyýetler we ykdysadyýetler üçin bolup biljek ýaramaz täsirleri azaltmak we çalt demografiki üýtgeşmeler dünýäsinde gülläp ösmek üçin edilip bilinjek 8 zady hödürleýär.
Täzelikler
Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary derejeli bilermenleriniň wekiliýeti şu hepde Türkmenistan hökümetiniň 2022-nji ýyldaky ilat we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwyna taýýarlyk görmek üçin Türkmenistana bardy.

Teklipleri bermek üçin ýüz tutmalar