You are here

Haçanda zenanlar beden özbaşdaklygyny gazananlarynda,

Haçanda zenanlaryň öz bedenleri barada iň esasy çözgitleri kabul etmäge mümkinçilikleri bolanynda

Olar saglyk we bilim ulgamynda, gazanç etmekde, ykdysadyýete we zähmet üpjünçiligine goşant goşmakda, howpsuzlygy üpjün etmekde ösüş gazanýarlar.

Bu bolsa dünýäniň has adalatly we abadan ýer bolmagyna getirýär.

Şeýle dünýä Hemmämiziň bähbidine!