You are here

UNFPA we hyzmatdaşlar jemgyýetimizde we sosial ulgamlarda çydamlylygy, mertebäni, sylagy we deňligi öňe sürmek maksady bilen “Diz dürli. Biz deň” atly sanly ulgam kampaniýasyny başlady.

Öňümizdäki birnäçe aýyň dowamynda #DürliEmmaDeň heştegi bilen bellenen Ýaşlaryň arasyndaky söhbetdeşliklere, kampaniýa baradaky postlara, dürli adamlaryň durmuşyndan alnan hekaýalara we söhbetdeşliklere, şeýle hem sosial wideolara tomaşa edip bilersiňiz.

Geliň hukuklary, deňligi we inklýuziýany öňe süreliň!