You are here

#Erkeklerhem çagalary bilen peýdaly wagt geçirip bilerler!

#Erkeklerhem enäni we bäbegi goraglamakda ynamdar ýaran bolup bilerler!

#Erkeklerhem öýde we jemgyýetde gender deňligine goşant goşup bilerler!

Kampaniýamyza gatnaşan ähli erkeklere sag bolsun aýdýarys!