You are here

Belli Creative Studiosynyň wideosy, gender meseleleriniň ählisini göz öňünde tutan, 2017-nji ýyldaky UNFPA-nyň ýyllyk Mediýa Bäsleşiginiň 1-nji ornuny eýelän ilkinji wideosy boldy.

Erkegiň gatnaşmaklyk (kakasy gyzyny höweslendirýär) tarapy, milli telewideniýede zenan türgenleriň beýleki wideolarynyň arasynda hödürlenmegini tapawutlandyrdy.

Belli topary, ýeňişiňiz gutly bolsun!

2017 UNFPA Mediýa Bäsleşiginiň ähli Ýeňijileriň işini şu ýerden okap bilersiňiz.