You are here

Dogry-düzüw we kadaly ulanylan prezeratiwler islenilmeýän göwreliligiň hem-de jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keselleriň (JGGK), şol sanda AIW-iň öňüni almakda netijeli goragy üpjün edýän ýeke-täk usul bolup durýarlar.

UNFPA "Erkek kişi Maşgalany Meýilleşdirmek barada näme bilmeli?" atly maşgalany meýilleşdirmek, göwrelilik, önelgesizlik, gorag serişdeleri we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller, şol sanda AIW barada neşirler seriýasyny taýýarlady. 

Türkmen we Rus dillerindäki neşirleriň seriýalary şu aşakdakylardan ybarat: